Vyvážecí vleky

Náš přístup k výrobě je nekompromisní.

Rozdíly mezi modely nikdy neděláme a vždy používáme nejvyšší kvalitu a nejlepší dostupná řešení na trhu. Všechny vleky jsou postaveny na osvědčeném integrovaném rámů. Toto řešení se používá u předních výrobců nejvyšší třídy. Díky tomuto řešení se eliminují nedostatky univerzálních rámů. Perfektní vyvážení a sklopné opěrné nohy zajišťují vynikající stabilitu vleku. Díky 28 letých zkušeností se podařilo vytvořit strukturu, která perfektně funguje v drsných podmínkách. Okamžitá dostupnost všech dílů a servisu zajišťuje nepřetržitý provoz Vašeho stroje.

 

Vyvážecí vleky

Firma FAO-FAR je již léta předním dodavatelem kvalitních vyvážecích vleků na trhu. V její současné nabídce se nacházejí stroje určené výhradně k profesionálnímu využití.

Mnohaleté zkušenosti spojené s dovozem strojů ze Skandinávie umožnily vyrobit stroj, který je ideálně přizpůsobený velmi obtížným podmínkám. Konstrukce strojů a použitý materiál umožňují profesionální a intenzivní využití.


MALÉ A STŘEDNÍ TĚŽEBNÍ A VYVÁŽECÍ SOUPRAVY

51 + 2241 je nejmenší model v naší nabídce – vyvážecí vlek FAO FAR 51 o nosnosti 5 tun s hydraulickým ramenem 2241 s dosahem 4,6 m a zdvihovým momentem 22 kNm. Stroj je určen pro traktory s výkonem od 30 – 60 HP, s kterými tvoří menší a dobře ovladatelnou soupravu pro práci v probírkách. Model 51 má hodně společných prvků s větším, populárním modelem 61 (6 tun), což zajišťuje i při jeho rozměrech nadprůměrnou odolnost. Centrální rám s průřezem 140x140x6 mm, bogie náprava a přírubová základna jeřábu jsou totožné jako u modelu 61. Rozdíly jsou v rozměrech stroje: délka úložného prostoru je 3,4 m, šířka v obrysu kol 1,67 m a hmotnost 1520 - 1700 kg. Z důvodů použití kvalitních materiálů a profesionálního zpracování je jeho hmotnost větší, ve srovnání s modely jiných výrobců ve stejné kategorií, které jsou o 500-900kg lehčí. Ve spojení s těsným osazením hydraulického ramene a krátkým závěsem (v hydraulický ovládané variantě) se podařilo dosáhnout hlavního cíle, kterým byla maximální ovladatelnost a co nejnižší odpor točivého pohybu za každých podmínek. I přes své menší rozměry je model 51 určen pro každého profesionálního uživatele a splňuje jejich vysoké požadavky pro práci v lese.

Seznam standardního a volitelného vybavení uvedeného modelu obsahuje velmi mnoho možností - stejně jak u větších modelů, neobsahuje pouze pomocný pohon kol (HD).

Základní model FAO FAR 61+2241

Hydraulické rameno je přírubově připevněno k centrálnímu nosnému rámu, který je vybaven pevnou nebo vytáčecí ojí s velkým úhlem vychýlení a stabilními výklopnými podpěrami. Úložný prostor je vybaven 4 páry nastavitelných, otočných klanic. Bogie nápravy soupravy snadno překonávají nerovnosti terénu. Podvozek je vybaven snímatelným osvětlením s mechanickým zabezpečením proti poškození.

Model FAO FAR 61+ 2241 s volitelným vybavením

  • hydraulický agregát
  • vzduchové brzdy
  • 6 párů klanic
  • široká kola 400/60 x 15,5
  • kompletní osvětlení umožňující provoz na pozemních komunikacích

Model FAO FAR 61+ 2250

Nové vyvážecí vleky FAO FAR 71 (7T) a 81 (8T) s novými hydraulickými rameny 2546 a 2554

 

Oba modely podvozků 71 a 81 (z r. 2012) jsou výsledkem zdokonalení modelu 71, který se používá na trhu již 7 let. Hlavní rozdíl mezi stávajícím a novými modely je v novém rámu s větším průřezem.  U předchozího modelu byl rám vyroben z profilu o průřezu 140x140x8 (10) mm, v současné době je průřez rámu 160x160x8 mm, ve variantě se zpevněným rámem dokonce 160x160x10. Zcela nové je také provedení náprav, u kterých byl příčný nosník z uzavřeného profilu změněn na pružné tvarovky s konvergentním průřezem. Zvětšený průřez rámu a nová konzole náprav umožnily dosáhnout ještě lepšího vyztužení konstrukce a zvýšily její odolnost proti přetížení. Změny nastaly také u závěsu – současný průřez závěsného nosníku vzrostl o 20 mm. U nového modelu 71 je pohyb závěsu ovládaný jednou pístnici, zatímco model 81 je standardně vybaven dvěma pístnicemi. Všechny modely FAO FAR jsou sériově vybavené horním závěsem. Toto řešení je mnohem výhodnější ve srovnání s dolním zemědělským závěsem. Horní závěs zaručuje mnohem lepší stabilitu a snižuje riziko převrhnutí přívěsu. Díky demontáží dolního závěsu traktoru získáme větší světlost a také předcházíme uvíznutí traktoru na vysokých pařezech. U vleku s horním závěsem se také zvyšuje tažná síla, díky lepšímu rozložení silových vektorů působících na závěs.

Model 71 (z r. 2012) je přímým nástupcem starého modelu. Zatímco model 81 je zcela novým strojem v nabídce FAO FAR. Od modelu 71 jej odlišuje zvýšený objem úložného prostoru, závěs s dvojitým ovládáním a zpevněné prvky konstrukce. Charakteristickou vlastností nových modelů jsou ozubené lišty na klanicových držácích. Tvarované zuby, umístěné na držácích klanic, lépe udržují náklad a zajišťují jej před sklouzáváním, především v zimě a v kopcovitém terénu.

V současné době lze ke všem modelům vyvážecích vleků objednávat osvětlení instalované v zadním nosníku, s mechanickým zabezpečením proti poškození.

 

Nová hydraulická ramena série 25 kNm (2554 a 2546)
 

FAO FAR 2554 je základním modelem série 25. Přírubový jeřáb je určen k montáži na podvozcích o nosnosti 6-8 tun, jeho maximální dosah je 5,4 m a zdvihový moment 25 kNm. Základ stroje částečně vychází z ověřených řešení modelu 2250, většina prvků však byla nově navržena. Celková konstrukce je typická pro jeřáby Fao Far: 4 válcová otočná základná, ramena jsou vybavena širokoúhlým kloubem, vnější rameno s teleskopickým prodloužením, drapák 0,16 je zavěšen pod rotátorem GR 30.

Hydraulické vedení je vedeno pozinkovanými ocelovými trubkami podél ramen a všechny gumové hadice jsou zajištěny speciálními spirálovými páskami z umělé hmoty. Ve srovnání s modelem 2250 má nové hydraulické rameno o 30 cm větší dosah s mnohem větší nosností. Hlavní rameno má širší průřez a boční strany kloubů s příložkami o charakteristickém zaobleném tvaru. Nová konstrukce lépe snáší napětí vznikající během maximálního zatížení jeřábu.

Další standardní vybavení u tohoto modelu je tlumič chvění (hydraulický akumulátor se sadou ventilů), který je připojený k hlavní zvedací pístnici. Díky tomu řešení je většina škodlivých chvění eliminována, co značně omezuje riziko vzniku prasknutí součástek stroje a také prodlužuje dobu mezi údržbami. Pro dosažení maximální výkonnosti je stroj vybaven řadou volitelného hydraulického příslušenství, umožňujícího dosažení rychlé a zároveň plynulé práce. Dostupné jsou 3 druhy ovládání: mechanické 2+4, elektrické HE a elektrohydraulický joystick HR.

Model FAO FAR 81+ 2254 s volitelným vybavením

  • hydraulický agregát
  • vzduchové brzdy
  • kompletní osvětlení umožňující provoz na veřejných komunikacích

Profesionální vybavení

Přírubové připevnění  hydraulického ramene s 4 válcovou otočnou základnou, vybaveného regulátory rychlosti, které celé konstrukci zajišťují výjimečnou stabilitu. Robustní sloup a pevná ramena nakladače jsou vyrobená z vysoce kvalitní oceli a vybavená masivními klouby s vyměnitelnými ložisky z bronzu. Díky tomu řešení je zaručená dlouhá životnost hydraulického ramene i v těch nejobtížnějších provozních podmínkách. Jednotlivé části ramene jsou vyvážené a široký úhel jejich rozevření poskytuje velký manévrovací prostor, včetně souběžného uzavření ramen.

Širokoúhlý kloub ramen umožňuje provádět rychlé pohyby hydraulickým ramenem při zachování konstantní rychlosti a síly zdvihu. Za zmínku stojí fakt, že většina dovážených strojů nemá širokoúhlý kloub, což značně omezuje a někdy dokonce znemožňuje provedení nakládky do přední části úložného prostoru vyvážecího vleku.

Hydraulické vedení je dělené. Krátké elastické hadice jsou zajištěny spirálami z umělé hmoty a ocelové trubky jsou připevněny k hydraulickým ramenům. Náklady na výměnu jednotlivých částí jsou ve srovnání s často vystupujícím jednodílným vedením mnohonásobně nižší.

Hydraulické rameno je standardně vybaveno drapákem o ploše 0,16 m² s maximálním rozevřením 1200 mm.

 

Hydraulický ovládaná oj s velkým úhlem vychýlení zlepšuje manévrovací schopnost soupravy v hustě zalesněných terénech.
Oj je ovládaná z vnější hydrauliky traktoru nebo dodatečným rozvaděčem instalovaným v kabině traktoru.

Robustní výklopné podpěry s širokým rozvorem, vybavené hydraulickými zámky, zajišťují velkou stabilitu a bezpečnost při práci. Zároveň také chrání hydraulické rameno vyvážecího vleku při maximálním zatížení přívěsu.
Pístnice a převody jsou chráněny před poškozením pevnou ochrannou mříží.

Centrální rám s regulovanými klanicemi a posuvnou osou zaručují možnost přizpůsobit se libovolné délce dřeva.
Lehká, nicméně pevná konstrukce zajišťuje velmi dobrou ovladatelnost a malý odpor při zdolávání překážek v terénu i s velkým nákladem.

Na vyvážecí vleky Fao Far lze nasadit jak pneumatiky s drapákem vhodné do terénu tak pneumatiky s vzorkem vhodným pro provoz na pozemních komunikacích.

 

Vzduchové brzdy na 2 nebo na 4 kola s regulátorem brzdné síly. Vzduchové vedení, servomotory, nádrž a ovládací ventily jsou před poškozením chráněné pevným krytem.

Hydraulický agregát s výkonem 45 l/min.
Čerpadlo s převodovkou je instalované na hřídeli PTO. Nádrž je vybavená sacím a průtokovým filtrem.
Tato možnost se doporučuje v případě připojení k traktorům s nízkým výkonem hydrauliky < 30 l/min.

 

Řídicí systémy – hydraulické rozvaděče

Standardní mechanický rozvaděč - STD

 

Elektrický rozvaděč – 2 elektrický ovládané sekce - HE

Proporcionální rozvaděč – elektrohydraulický joystick - HR

Stroje jsou vyráběné podle individuálních požadavků odběratele. Kromě volitelného vybavení existuje neomezené množství různých modifikací.

 

przyczepa leśna FAO FAR 1542 + CRANAB FC80m[17].jpg FAO FAR 1542 + FAO FAR 60731442 FAO FAR 1442HD + CRANAB EC7przyczepa_lesna_faofar_1442__z_zurawiem_CRANAB_EC7.jpg FAO FAR 1442 + CRANAB EC71542-6073 FAO FAR 1342 + FAO FAR 60730m[21].jpg FAO FAR 1342 + FAO FAR 5472przyczepa_lesna_faofar_1342_z_zurawiem_CRANAB_FC53dT.jpg FAO FAR 1342 + CRANAB FC53DT0m[20].jpg FAO FAR 1242 + FAO FAR 54720m[6].jpg FAO FAR 1242 + CRANAB FC53DT0m[19].jpg FAO FAR 1142 + FAO FAR 5472przyczepa_lesna_faofar_1142Hd_z_zurawiem_CRANAB_FC53dT–HR-LS.jpg FAO FAR 1142HD + CRANAB FC53DT HR-LSprzyczepa_lesna_faofar_1142__z_zurawiem_CRANAB_FC53dT.jpg FAO FAR 1142 + CRANAB FC53 DT0m[16].jpg FAO FAR 1142 + FAO FAR 47680-1042+4768.JPG FAO FAR 1042 + FAO FAR 4768942+4768.JPG FAO FAR 942 + FAO FAR 47680m[13].jpg FAO FAR 842 + FAO FAR 32640m[14].jpg FAO FAR 81 + FAO FAR 2554przyczepa_lesna_faofar61_z_zurawiem_2250.JPG FAO FAR 61 + FAO FAR 2554przyczepa_lesna_faofar61_z_zurawiem_2241[4].jpg FAO FAR 61 + FAO FAR 2241przyczepa_lesna_faofar51_z_zurawiem_2241.JPG FAO FAR 51 + FAO FAR 2241